Final Boss V – New Record

hqdefault-1

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostres tornejos “New Record”? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

Normativa:

– És podrà participar totes les vegades que es vulgui entre les 15:00 del dissabte i les 20:30 del diumenge.

– Cada participant podrà jugar com a màxim 30 minuts seguits, després haurà de cedir el comandament a un altre jugador i esperar al següent torn per tornar-ho a provar.

– Al conseguir un Record es tindrà que fer una fotografia amb el móvil i penjarla al Twitter / Facebook amb el Hashtag #FinalBoss mencionant @Irasshai_Reus

– Es participarà únicament amb el material cedit per l’organització (no es permeten comandaments o accessoris propis).

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Normes específiques:

Metal Slug

– Es jugarà amb la versió de Neo Geo (emulador),

– Mode NeoGeo, en dificultat MVS.

– 4 Credits (Continue) amb una sola vida.

– Es pot escollir qualsevol personatge disponible.


Asteroids – 
Atari 2600

– Es jugarà amb la versió d’Atari 2600.

– Nivell de dificultat 1. Opcions per defecte.

 


“El joc del dinosaure” del Chrome

– Es jugarà amb la versió de PC.

– 1 sola vida.

 

CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo “New Record”? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

Normativa:

– Se podrá participar todas las veces que se quiera entre las 15:00 del sábado y las 20:30 del domingo .

– Cada participante podrá jugar como máximo 30 minutos seguidos, después tendrá que ceder el mando a otro jugador y esperar al siguiente turno para volverlo a probar.

– Al conseguir un Record es tindrà que fer una fotografia amb el móvil i penjarla al Twitter / Facebook amb el Hashtag #FinalBoss mencionant @Irasshai_Reus

– Se participará únicamente con el material cedido por la organización (no se permiten mandos o accesorios propios).

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Normas específicas:

Metal Slug

– Se jugará con la version de Neo Geo (emulador),

– Modo NeoGeo, en dificultad MVS.

– 4 Creditos (Continue) con una sola vida.

– Se puede escoger cualquier personage disponible.


Asteroids – 
Atari 2600

– Se jugará con la version de Atari 2600.

– Nivel de dificultad 1. Opciones por defecto.


“El juego del dinosaurio” del Chrome

– Se jugará con la version de PC.

– 1 sola vida.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *