Final Boss VI – Super Smash Bros. for Wii U

Smash Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de Super Smash Bros. for Wii U? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

– Límit de 32 participants

– Tots els personatges seleccionables.

– Eliminatòria simple, 1 contra 1, partida per vides.

– Combat a 2 vides. Top 8: Best of 3 (2 victòries)

– Límit de temps: 6 minuts per combat.

– Escenari aleatori en mode omega (escenaris plans).

– Tots els objectes desactivats.

– Cada jugador pot portar el seu comandament. Qui no disposi d’un, podrà jugar amb un comandament de Game Cube o de Wii U cedit per l’organització.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà diumenge 26 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Super Smash Bros. for Wii U? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes

– Todos los personajes seleccionables.

– Eliminatoria simple, 1 contra 1, partida por vidas.

– Combate a 2 vidas. Top 8: best of 3 (2 victorias).

– Límite de tiempo: 6 minutos por combate.

– Escenario aleatorio en modo omega (escenarios planos).

– Todos los objetos desactivados.

– Cada jugador puede traer su mando. Quien no disponga de uno, podrá jugar con un mando de Game Cube o de Wii U cedido por la organización.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 26 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *