Final Boss VI – Street Fighter V

sfv Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostre torneig de Street Fighter V? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

INSCRIU-TE!

Normativa:

– Límit de 32 participants.

– La versió del joc serà Street Fighter V de PS4.

– Es podrà escollir qualsevol personatge dels que hi hagi disponibles.

– Els enfrontaments seran al millor d’un combat fins a semifinals, a partir d’aquí, al millor de tres enfrontaments.

– No existiran restriccions pel que fa a l’elecció de personatge, si bé això podria canviar abans de l’esdeveniment però mai durant el desenvolupament del mateix.

– Els jugadors tindran un minut per triar els seus personatges i estar a punt per començar l’enfrontament.

– Temps limitat a 99 segons

– A partir de semifinals, els rivals podran canviar de lluitador si així ho volguessin.

– El handicap serà de 5 estrelles

– La pantalla (stage) serà aleatoria (random)

– Es jugarà amb 2 pads originals de PS4. Si algú desitja jugar amb el seu propi PAD o ARCADE STICK, podrà fer-ho, sempre i quan sigui un compatible amb el joc.

– Passaran a les següents rondes els jugadors vencedors de cada ronda immediatament anterior.

– Es podran configurar els botons. En finalitzar el combat s’hauran de restaurar els predeterminats.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo de Street Fighter V? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

INSCRIBETE!

Normativa:

– Límite de 16 participantes.

– La versión del juego será Street Fighter V de PS4.

– Se podrá escoger cualquier personaje de los que haya disponibles.

– Los enfrentamientos serán al mejor de dos combates hasta semifinales, a partir de aquí, al mejor de tres enfrentamientos.

– No existirán restricciones en cuanto a la elección de personaje, si bien esto podría cambiar antes del acontecimiento pero nunca durante el desarrollo del mismo.

– Los jugadores tendrán un minuto para elegir sus personajes y estar a punto para empezar el enfrentamiento.

– Tiempo limitado a 99 segundos

– A partir de semifinales, los rivales podrán cambiar de luchador si así lo quisieran.

– El handicap será de 5 estrellas

– La pantalla (stage) será aleatoria (random)

– Se jugará con 2 pads originales de PS4. Si alguien desea jugar con su propio PAD o ARCADE STICK, podrá hacerlo, siempre y cuando sea uno compatible con el juego.

– Pasarán a las siguientes rondas los jugadores vencedores de cada ronda inmediatamente anterior.

– Se podrán configurar los botones. Al finalizar el combate se tendrán que restaurar los predeterminados.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *