Final Boss VI – Splatoon 2

Splatoon 2 Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de Splatoon 2? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

Normativa:

– Torneig per equips de 4 en mode territorial.

– Límit de 32 participants (en 8 equips de 4).

– Si ja es disposa d’un equip al inscriure’s s’haurà de donar el nom de l’equip i dels seus integrants.

– En cas de no formar un equip de quatre persones s’agruparan els participants amb altres jugadors que estiguin en la mateixa situació. No patiu, hi haurà temps per a parlar i pensar l’estratègia.

– Totes les armes i complements estan permesos.

– Els combats es disputaran en mode territorial, guanyarà l’equip que més percentatge de mapa hagi pintat al final de la ronda

– Es permet canviar d’arma entre partides.

– Els participants hauran de portar la seva pròpia consola i joc.

– Es permet l’us d’Amiibo per a portar la roba i potenciadors propis per a poder canviar i escollir aquell que vagi bé o ajudi amb l’estrategia

– Es disposarà d’una consola que crearà la sala privada on s’hi hauran d’adherir els participants.

– Es jugarà en mode portàtil o table top, a escollir pel jugador.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 25 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Splatoon 2? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

Normativa:

– Torneo por equipos de 4 en modo territorial.

– Límite de 32 participantes (en 8 equipos de 4).

– Si ya se dispone de un equipo al inscribirse se tendrá que dar el nombre del equipo y de sus integrantes.

– En caso de no formar un equipo de cuatro personas se agruparán los participantes con otros jugadores que estén en la misma situación. No sufrís, habrá tiempo para hablar y pensar la estrategia.

– Todas las armas y complementos están permitidos.

– Los combates se disputarán en modo territorial, ganará el equipo que más porcentaje de mapa haya pintado al final de la ronda

– Se permite cambiar de arma entre partidas.

– Los participantes tendrán que traer su propia consola y juego.

– Se permite lo os de *Amiibo para traer la ropa y *potenciadors propios para poder cambiar y escoger aquel que vaya bien o ayude con el *estrategia

– Se dispondrá de una consola que creará la sala privada donde se tendrán que adherir los participantes.

– Se jugará en modo portátil o *table *top, a escoger por el jugador.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 25 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *