Torneig HearthStone

Imatges Tornejos Final Boss VI - Hearthstone

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de HearthStone? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

– Límit de 32 participants.

– Es jugarà en modalitat estàndard.

– Cada jugador haurà d’escollir tres baralles. No es podrà repetir la mateixa classe.

– Es jugarà al millor de tres partides (BO3), el jugador guanyi 2 partides, es declarà vencedor de la ronda. La final es jugarà al millor de 5 partides (BO5).

– S’utilitzarà el mode de partida Conquesta. És a dir, el jugador vencedor d’una partida no podrà tornar a utilitzar en aquell enfrontament la mateixa baralla, en canvi el perdedor podrà optar per canviar de baralla o seguir amb la mateixa.

Cada participant haurà de portar el seu propi dispositiu per participar amb la respectiva connexió a internet.

 

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà diuumenge 26 a les 17:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Splatoon 2? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes.

– Se jugará en modalidad estándar.

– Cada jugador tendrá que escoger tres peleas. No se podrá repetir la misma clase.

– Se jugará al mejor de tres partidas (BO3), el jugador gane 2 partidas, se declarará vencedor de la ronda. La final se jugará al mejor de 5 partidas (BO5).

– Se utilizará el modo de partida Conquista. Es decir, el jugador vencedor de una partida no podrá volver a utilizar en aquel enfrentamiento la misma pelea, en cambio el perdedor podrá optar para cambiar de pelea o seguir con la misma.

– Cada participante tendrá que traer su propio dispositivo para participar con la respectiva conexión en internet.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 25 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *