DEN DEN MUSHI (III Jornades de manga i cultura japonesa de Reus)

Terceres JornadesEl DEN DEN MUSHI (III Jornades de manga i cultura japonesa de Reus)