Final Boss VI – Com arribar?

Final Boss IV-02

CATALÀ / CASTELLANO

Com sempre el Final Boss se celebrarà a la sala Polivalent del recinte de La Palma de Reus. Aquest any l’entrada es farà per la porta del darrere que dóna accés directe a aquesta sala.

ENTRADA: Passeig Mata, 4 (cantonada Passeig Mata amb Carrer de Castellvell).

COM ARRIBAR:

Caminant o en transport privat:

Dirigir-se a Passeig Mata, 4.

En transport públic:

Des de Reus:

– Autobús urbà:

Línia 10: Parada 130 “RENFE 1”.
Línia 20: Parades 56 “Folch i Torres” i 130 “RENFE 1”.
Línia 50: Parada 56 “Folch i Torres” i 130 “RENFE 1”.
Línies i horaris, mapa de parades.

De fora de Reus:

– Autobusos interurbans:

Parada Passeig Mata/RENFE.

– Autobús interurbà + urbà.

Parada estació d’autobusos + Línia 10 (parada “Estació autobusos 1”) fins a parada 130 “RENFE 1”.
Parada plaça de les Oques + Línia 20 (parada “Oques 3”) fins a parada 56 “Folch i Torres”.

– Tren:

L’estació de RENFE es troba a menys de 5 minuts caminant de La Palma.

CASTELLANO

Cómo siempre el Final Boss se celebrará en la sala Polivalente del recinto de La Palma de Reus. Este año la entrada se hará por la puerta trasera que da acceso directo a esta sala.

ENTRADA: Paseo Mata, 4 (esquina Paseo Mata con Calle de Castellvell).

COMO LLEGAR:

Andando o en transporte privado:

Dirigirse a Paseo Mata, 4.

En transporte público:

Desde Reus:

– Autobús urbano:

Línea 10: Parada 130 “RENFE 1”.
Línea 20: Paradas 56 “Folch y Torres” y 130 “RENFE 1”.
Línea 50: Parada 56 “Folch y Torres” y 130 “RENFE 1”.
Líneas y horarios, mapa de paradas.

De fuera de Reus:

– Autobús interurbano:

Parada Paseo Mata/RENFE.

– Autobús interurbano + urbano.

Parada estación de autobuses + Línea 10 (parada “Estación autobuses 1”) hasta parada 130 “RENFE 1”.
Parada plaza de los Gansos + Línea 20 (parada “Gansos 3”) hasta parada 56 “Folch y Torres”.

– Tren:

La estación de RENFE se encuentra a menos de 5 minutos andando de La Palma.

Final Boss VI – ARMS

Arms Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de ARMS? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

– Límit de 32 participants.

– Tots els personatges i punys seleccionables.

– mode Versus a 2 Rounds amb objectes activats.

– Eliminatòria simple, 1 contra 1. Semifinals i final al millor de 3.

– escenaris aleatoris. Tots permesos menys el de Kid Cobra.

– Tots els tipus de control estan permesos. Es posaran 2 parells de Joycon a disposició dels jugadors. Es poden portar comandaments propis.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 25 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Splatoon 2? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes en equipos de 4

– Todos los personajes y puños seleccionables.

– modo Versus a 2 Rounds con objectos activados.

– Eliminatòria simple, 1 contra 1. Semifinales y final al mejor de 3 combates.

– Escenarios aleatorios. Todos permitidos menos el de Kid Cobra.

– Todos los tipos de control estan permitidos. Se podran 2 parejas de Joycon a disposición de los jugadores. Se pueden traer mandos propis

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 25 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VI – Splatoon 2

Splatoon 2 Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de Splatoon 2? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

Normativa:

– Torneig per equips de 4 en mode territorial.

– Límit de 32 participants (en 8 equips de 4).

– Si ja es disposa d’un equip al inscriure’s s’haurà de donar el nom de l’equip i dels seus integrants.

– En cas de no formar un equip de quatre persones s’agruparan els participants amb altres jugadors que estiguin en la mateixa situació. No patiu, hi haurà temps per a parlar i pensar l’estratègia.

– Totes les armes i complements estan permesos.

– Els combats es disputaran en mode territorial, guanyarà l’equip que més percentatge de mapa hagi pintat al final de la ronda

– Es permet canviar d’arma entre partides.

– Els participants hauran de portar la seva pròpia consola i joc.

– Es permet l’us d’Amiibo per a portar la roba i potenciadors propis per a poder canviar i escollir aquell que vagi bé o ajudi amb l’estrategia

– Es disposarà d’una consola que crearà la sala privada on s’hi hauran d’adherir els participants.

– Es jugarà en mode portàtil o table top, a escollir pel jugador.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 25 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Splatoon 2? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

Normativa:

– Torneo por equipos de 4 en modo territorial.

– Límite de 32 participantes (en 8 equipos de 4).

– Si ya se dispone de un equipo al inscribirse se tendrá que dar el nombre del equipo y de sus integrantes.

– En caso de no formar un equipo de cuatro personas se agruparán los participantes con otros jugadores que estén en la misma situación. No sufrís, habrá tiempo para hablar y pensar la estrategia.

– Todas las armas y complementos están permitidos.

– Los combates se disputarán en modo territorial, ganará el equipo que más porcentaje de mapa haya pintado al final de la ronda

– Se permite cambiar de arma entre partidas.

– Los participantes tendrán que traer su propia consola y juego.

– Se permite lo os de *Amiibo para traer la ropa y *potenciadors propios para poder cambiar y escoger aquel que vaya bien o ayude con el *estrategia

– Se dispondrá de una consola que creará la sala privada donde se tendrán que adherir los participantes.

– Se jugará en modo portátil o *table *top, a escoger por el jugador.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 25 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VI – Street Fighter V

sfv Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostre torneig de Street Fighter V? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

INSCRIU-TE!

Normativa:

– Límit de 32 participants.

– La versió del joc serà Street Fighter V de PS4.

– Es podrà escollir qualsevol personatge dels que hi hagi disponibles.

– Els enfrontaments seran al millor d’un combat fins a semifinals, a partir d’aquí, al millor de tres enfrontaments.

– No existiran restriccions pel que fa a l’elecció de personatge, si bé això podria canviar abans de l’esdeveniment però mai durant el desenvolupament del mateix.

– Els jugadors tindran un minut per triar els seus personatges i estar a punt per començar l’enfrontament.

– Temps limitat a 99 segons

– A partir de semifinals, els rivals podran canviar de lluitador si així ho volguessin.

– El handicap serà de 5 estrelles

– La pantalla (stage) serà aleatoria (random)

– Es jugarà amb 2 pads originals de PS4. Si algú desitja jugar amb el seu propi PAD o ARCADE STICK, podrà fer-ho, sempre i quan sigui un compatible amb el joc.

– Passaran a les següents rondes els jugadors vencedors de cada ronda immediatament anterior.

– Es podran configurar els botons. En finalitzar el combat s’hauran de restaurar els predeterminats.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo de Street Fighter V? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

INSCRIBETE!

Normativa:

– Límite de 16 participantes.

– La versión del juego será Street Fighter V de PS4.

– Se podrá escoger cualquier personaje de los que haya disponibles.

– Los enfrentamientos serán al mejor de dos combates hasta semifinales, a partir de aquí, al mejor de tres enfrentamientos.

– No existirán restricciones en cuanto a la elección de personaje, si bien esto podría cambiar antes del acontecimiento pero nunca durante el desarrollo del mismo.

– Los jugadores tendrán un minuto para elegir sus personajes y estar a punto para empezar el enfrentamiento.

– Tiempo limitado a 99 segundos

– A partir de semifinales, los rivales podrán cambiar de luchador si así lo quisieran.

– El handicap será de 5 estrellas

– La pantalla (stage) será aleatoria (random)

– Se jugará con 2 pads originales de PS4. Si alguien desea jugar con su propio PAD o ARCADE STICK, podrá hacerlo, siempre y cuando sea uno compatible con el juego.

– Pasarán a las siguientes rondas los jugadores vencedores de cada ronda inmediatamente anterior.

– Se podrán configurar los botones. Al finalizar el combate se tendrán que restaurar los predeterminados.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VI – Super Smash Bros. for Wii U

Smash Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de Super Smash Bros. for Wii U? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

– Límit de 32 participants

– Tots els personatges seleccionables.

– Eliminatòria simple, 1 contra 1, partida per vides.

– Combat a 2 vides. Top 8: Best of 3 (2 victòries)

– Límit de temps: 6 minuts per combat.

– Escenari aleatori en mode omega (escenaris plans).

– Tots els objectes desactivats.

– Cada jugador pot portar el seu comandament. Qui no disposi d’un, podrà jugar amb un comandament de Game Cube o de Wii U cedit per l’organització.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà diumenge 26 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Super Smash Bros. for Wii U? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes

– Todos los personajes seleccionables.

– Eliminatoria simple, 1 contra 1, partida por vidas.

– Combate a 2 vidas. Top 8: best of 3 (2 victorias).

– Límite de tiempo: 6 minutos por combate.

– Escenario aleatorio en modo omega (escenarios planos).

– Todos los objetos desactivados.

– Cada jugador puede traer su mando. Quien no disponga de uno, podrá jugar con un mando de Game Cube o de Wii U cedido por la organización.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el domingo 26 a las 18:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.