Inscripció Minicosplay

Irasshai Cosplay Contest 4

Inscripció Concurs de Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 4

Inscripció Photoshoot

Irasshai Cosplay Contest 4

Photoshoot

Irasshai Cosplay Contest 4

ICC4 photoshoot capçalera-01

CATALA / CASTELLANO

Sabem que tots els cosplayers volen una sessió de fotos amb el seu últim cosplay i aquí teniu la vostra oportunitat. A més la millor foto tindrà premi.

Tal com es va començar a fer l’any passat dediquem molt més temps al Photoshoot per a poder fer, a més de la foto per als concurs, una minisessio fotografica a tots els participants. El fotògraf de l’esdeveniment, Andres Solana s’estarà un mínim de 10 minuts per cada sessió.

Dedicarem tot el matí al photoshoot per poder fer el màxim de sessions de fotos possibles. Començarem a les 11 i no pararem fins les 14h. Com l’any passat, per agilitzar la feina, us haureu d’apuntar prèviament per assegurar-vos la plaça al photoshoot.

Inscripcions a partir del 22 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT ES DURÀ A TERME AL PARC SANT JORDI, FORA DE L’ESPAI DE CONCURSOS I ACTIVITATS.

– Els participants es podran inscriure en grups o individualment. Tot i així, la participació al concurs es farà de manera individual, amb una fotografia on apareixi el concursant sol.

– Es pot presentar qualsevol persona que ho desitgi sense restriccions d’edat.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o bé comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no se’ls inclourà cap fotografia a la secció de concurs.

– Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica. Als grups se’ls assignarà el temps depenent del nombre de participants: 2: 14 minuts, 3: 17 minuts, 4: 20 minuts i així successivament (s’aplica la equació √ nº de persones x 10). En aquest temps es realitzarà com a mínim una fotografia individual (en cas de grups una a cada integrant) per a participar en el concurs i una fotografia destinada a possible cartell per a la següent edició.

Totes les fotografies es penjaran a internet. També seran enviades als cosplayers que hi apareixen en cas que ho demanin. Les fotografies inclouran el logotip de l’organització i la firma del fotògraf.

El fotògraf només es desplaçarà en cas que ho consideri necessari, es realitzaran les fotos únicament en les zones habilitades. No s’ha de molestar el fotògraf amb exigències o demandes sobre la presa de les fotos. En cas de faltar-li el respecte al fotògraf o mostrar alguna classe de violència, el participant quedarà automàticament desqualificat del concurs i no se li enviaran ni compartiran les seves fotos.

– El guanyador del concurs de photoshoot es decidirà per votació popular per mitjà de Facebook. En cas d’empat en les votacions un jurat conformat per membres de l’Associació Juvenil Irasshai decidirà el veredicte final.

– El guanyador s’emportarà un pack amb marxandatge, còmics i vals de compra gentilesa dels nostres col·laboradors.

– La participació en el concurs de photoshoot suposa l’expressa autorització a l’Associació Juvenil Irasshai a pujar les fotografies a internet i representar-les en qualsevol tipus de mitjà, sense poder demanar cap compensació a canvi.

– La inscripció estarà limitada a un màxim de 18 sessions, en funció del temps per sessió. Tots ells es podran inscriure per internet, en cas de quedar places es podran inscriure al mateix parc Sant Jordi parlant amb un encarregat de l’organització, a partir de les 10:30 del matí i fins a esgotar les places. 10 participants més es podran inscriure com a reserva directament al parc Sant Jordi i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment o sigui possible encabir-los a l’horari.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels participants).
· Sèrie (videojoc, grup de musica…) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants).
· Horari de preferencia.
· Direcció e-mail.
· Facebook (per a etiquetar a la fotografia).
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

INSCRIU-TE!

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 4

 

CASTELLANO

Sabemos que todos los cosplayers quieren una sesión de fotos con su último cosplay y aquí tenéis vuestra oportunidad. Además la mejor foto tendrá premio.

Tal como se hizo el año pasado dedicamos mucho más tiempo al Photoshoot para poder hacer, además de la foto para los concurso, una minisessio fotografica a todos los participantes. El fotógrafo del evento, Andres Solana se estará un mínimo de 10 minutos para cada sesión.

Dedicaremos toda la mañana al photoshoot para poder hacer el máximo de sesiones de fotos posibles. Empezaremos a las 11 y no pararemos hasta las 14h. Cómo el año pasado, para agilizar el trabajo, os tendréis que apuntar previamente para aseguraros la plaza al photoshoot.

Inscripciones a partir del 22 de mayo a las 20:00.

INSCRÍBETE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARQUE SANT JORDI, FUERA DEL ESPACIO DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES.

– Los participantes se podrán inscribir en grupos o individualmente. Aun así, la participación al concurso se hará de manera individual, con una fotografía donde aparezca el participante solo.

– Se puede presentar cualquier persona que lo desee sin restricciones de edad.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los  trajes,  así  como  sus  accesorios  y  complementos,  tienen que  estar  confeccionados  y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no se les incluirá ninguna fotografía en la sección de concurso.

– Los inscritos individualmente contarán con 10 minutos de sesión fotográfica. A los grups se les asignará el tiempo según el numero de participantes: 2: 14 minutos, 3: 17 minutos, 4: 20 minutos y así sucesivamente (se aplica la equación √ nº de personas x 10). En este tiempo se realizará como mínimo una fotografía individual (en caso de grupos una a cada integrante) para participar en el concurso y una fotografía destinada a posible cartel para la siguiente edición.  Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica.

Todas las fotografías se colgarán en internet. También serán enviadas a los cosplayers que aparecen en caso de que lo pidan. Las fotografías incluirán el logotipo de la organización y la firma del fotógrafo.

El fotógrafo solo se desplazará en caso de que lo considere necesario, se realizarán las fotos únicamente en las zonas habilitadas. No se debe molestar al fotógrafo con exigencias o demandas sobre como toma las fotos. En caso de faltarle el respeto al fotógrafo o mostrar alguna clase de violencia, el participante quedará automáticamente descalificado del concurso y no se le enviaran ni compartirán sus fotos.

– El ganador del concurso de photoshoot se decidirá por votación popular por medio de Facebook. En caso de empate en las votaciones un jurado conformado por miembros de la Asociación Irasshai decidirá el veredicto final.

– El ganador se llevará un pack con merchandising, cómics y vales de compra gentileza de nuestros colaboradores.

– La participación en el concurso de photoshoot supone la expresa autorización a la Associació Juvenil Irasshai a subir las fotografías a internet i representar-las en cualquier tipo de medio, sin poder pedir ninguna compensación a cambio.

– La inscripción estará limitada a 20 participantes en total, todos ellos podrán inscribirse vía internet, en caso de quedar plazas se podran inscribir en el mismo parque Sant Jordi hablando con un encargado de la organización, a partir de las 10 de la mañana y hasta agotar las plazas. 10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente o sea posible meterlos en el horario.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Personaje del que hacen cosplay (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la que pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes).
· Horari de preferencia.
· Dirección e-mail.
· Facebook (para etiquetar la fotografía).
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

INSCRÍBETE!

Volver a Irasshai Cosplay Contest 4

Minicosplay

Irasshai Cosplay Contest 4ICC4 minicosplay capçalera-01

CATALA / CASTELLANO

Mai ens oblidem dels petits de la casa a l’hora de preparar l’Irasshai Cosplay Contest, per això tenen el seu concurs a mida, el Minicosplay!

INSCRIU-TE!

BASES:

– Poden participar en aquest concurs nens i joves de fins a 12 anys.

– La participació es farà a nivell individual, essent premiat un únic concursant entre tots els que participin.

– Els participants hauran d’anar disfressats de personatges de dibuixos animats, còmics, manga, anime, videojocs o pel·lícules. Les disfresses genèriques no basades en personatges (pirates, indis, princeses, fades, animals…) no es consideraran cosplay a efectes generals i no podran optar al premi. Es a dir, no es pot anar de pirata però si de Jack Sparow  de Piratas del Caribe, o no es pot anar de princesa, però si de reina Elsa o princesa Anna de Frozen

– Els participants hauran de pujar al escenari i mostrar la seva disfressa al públic i al jurat. Tot i ser opcional, es puntuarà que facin alguna petita actuació sobre l’escenari. Els participants podran pujar acompanyats a l’escenari, en cas de que pugin dos participants a la vegada se’ls valorarà individualment.

– L’actuació podrà durar com a màxim 2 minuts (no hi ha mínim de durada) i podrà anar acompanyada de música que el participant pot proporcionar a l’organització amb  un CD o pendrive, o triar-la de la nostra base de dades. També es podrà comptar amb un micròfon.

– Els cosplays i les actuacions que ja hagin estat premiats en altres concursos no podran optar a premi.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc…

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de minicosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

Es premiarà la millor disfressa, en la tria es tindran en compte els següents punts:
· Semblança al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Actuació i imitació del personatge.

– La inscripció estarà limitada a 15 participants, els participants es podran inscriure per Internet a partir del dia 16 de maig de 2016 a través de www.irasshai,org, o a l’estand de l’organització de les 16:00 a les 16:30 de la tarda. Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand de l’organització, tindran temps fins a les 16:40.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat.
· Personatge del que faran cosplay.
· Sèrie (videojoc o pel·lícula) a la que pertany.
· Nom del responsable i telèfon del mateix.
· Autorització de la cessió de drets d’imatge del menor.

S’entregarà un petit obsequi a tots els participants per a reconèixer el seu esforç.

– L’organització es reserva el dret a adoptat qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renuncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra la Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per la organització a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 4

 

CASTELLANO

Nunca nos olvidamos de los pequeños de la casa a la hora de preparar la Irasshai Cosplay Contest, por eso tienen su concurso a medida, el Minicosplay!

¡INSCRÍBETE!

BASES:

– Pueden participar en este concurso niños y jóvenes de hasta 12 años.

– La participación será a nivel individual y se va a premiar un único concursante entre todos los que participen.

– Los concursantes deberán disfrazar-se de personajes de dibujos animados, comics, manga, anime videojuegos o películas. Los disfraces genéricos no basados en personajes (piratas, indios, princesas, hadas, animales…) no se consideraran cosplay y no podrán optar al premio. Por ejemplo, no se puede ir de pirata pero si está permitido ir de Jack Sparow de Piratas del Caribe, o no se puede ir de princesa, pero sí de reina Elsa o princesa Anna de Frozen.

– Los participantes tendrán que subir al escenario y mostrar su disfraz al público y al jurado. A pesar de ser opcional, se puntuará que hagan alguna pequeña actuación sobre el escenario. Los participante podrán subir acompañados al escenario, en caso de que suban dos participantes a la vez se los valorará individualmente.

– La actuación podrá durar como máximo 2 minutos (no hay mínimo de duración) y podrá ir acompañada de música que el participante puede proporcionar a la organización con un CD o pendrive, o elegirla de nuestra base de datos. También se podrá contar con un micrófono.

– Los cosplays y las actuaciones que ya hayan sido premiados en otros concursos no podrán optar a premio.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas cómo petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, por ejemplo cañones de confeti, espráis de espuma, etc…

– Según el  Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego  o  de  metal,  así  como  otros  objetos  contundentes  o  imitaciones  que  por  sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo  se  permitirán  imitaciones  de  armas  en  plástico,  cartón  y  otros  materiales  que  no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

 Se premiará el mejor disfraz, para escogerlo se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
· Parecido al personaje.
· Acabado del traje.
· Adecuación de la tela y los complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Actuación e imitación del personaje.

– La inscripción estará limitada a 15 participantes, los participantes se podrán inscribir por internet o en el stand de la organización de las 16:00 a las 16:30 de la tarda. Los participantes inscritos por internet deberán confirmar su asistencia en el stand de la organización, tendrán tiempo hasta las 16:40.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre o pseudónimo.
· Edad.
· Personaje del que harán cosplay.
· Serie (videojuego o película) a la que pertenece.
· Nombre del responsable y teléfono.
· Autorización de la cesión de derechos de imagen del menor.

– Se entregará un pequeño obsequio a todos los participantes para reconocer su esfuerzo.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 4