Concurs de Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 4

ICC4 capçalera web-01

CATALA / CASTELLANO

Com cada any, l’activitat més esperada de l’Irasshai Cosplay Contest és el concurs de Cosplay per a joves i adults!

S’hi podran apuntar per participar cosplayers a partir de 13 anys. El concurs es farà a les 17:30, just després del MiniCosplay.

La dotació del premi són 150€ per a l’equip guanyador en la categoria de grup i 100€ per al guanyador de la categoria individual.

Les inscripcions s’obriran el proper 24 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

– El concurs estarà dividit en dues categories:

  1. Individual
  2. Grups (2 o més)

– Concurs per a participants a partir de 13 anys.

Excepcionalment podran pujar a actuar participants entre 12 y 7 anys en cas que formin grup amb un adult (a partir de 13 anys) o més. El nombre de nens no podrà superar al d’adults i aquests hauran de tenir un paper propi en l’actuació més enllà de posar. Aquestes actuacions entraran en la categoria de grups encara que nomes hi hagi un adult i un infantil.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referencia gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no podran aspirar al premi, quedant la seva actuació com a espectacle no avaluable per si mateix.

– Cada actuació tindrà una durada màxima de tres minuts en la categoria individual i quatre minuts en la categoria grupal. En aquests, els que els participants lluiran el seu cosplay davant del jurat. L’actuació podrà estar acompanyada de música que els participants hauran de lliurar a l’estand de l’organització com a màxim mitja hora abans de l’inici del concurs. L’entrega es farà en un pen drive o CD. Es trobaran a la disposició dels participants dos micròfons.

– Les actuacions hauran de ser originals, creades pels propis cosplayers. Les actuacions premiades en altres concursos, així com els cosplays que ja hagin estat premiats no podran optar a premi.

– Una vegada acabada l’actuació, els participants baixaran de l’escenari i s’acostaran al jurat, aquest valorarà la qualitat i l’acabat dels vestits, armes i de més complements.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc…

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de cosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

– De cada categoria es premiarà la millor combinació de cosplay i actuació, es donarà una importància del 50% al vestit i el 50% a l’actuació. En la tria es tindran en compte els següents punts:
· Fidelitat al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Originalitat en l’actuació i el cosplay.

– La dotació del premi són 250€ metàl·lic que es dividiran de la següent manera, per a la categoria individual 100€ i per a la grupal 150€

– La inscripció estarà limitada a 30 actuacions en total, 20 participants/grups es podran inscriure per Internet, els 10 que resten a l’estand de l’organització a partir de les 16:00 i fins una hora abans de l’inici del concurs. 10 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran en cas de que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment.  Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand d’informació, tindran temps fins a una hora abans del concurs.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants)
· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels participants)
· Sèrie (videojoc, grup de musica…) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants)
· Direcció e-mail.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 4

 

CASTELLANO

Como cada año, la actividad más esperada del Irasshai Cosplay Contest es el concurso de Cosplay para jóvenes y adultos!

Como en el resto de ediciones del Irasshai Cosplay Contest no podía faltar su elemento principal: el Concurso de Cosplay!!!

Se podrán apuntar para participar cosplayers a partir de 13 años. El concurso tendrá lugar a las 17:30, justo después del MiniCosplay.

La dotación del premio son 150 € para el equipo ganador en la categora grupal y 100 € para el ganador de la categoría individual.

Las inscripciones se abrirán el próximo 24 de mayo a las 20:00.

INSCRÍBETE!

BASES:

– El concurso estará dividido en dos categorías:

  1. Individual
  2. Grupos (2 o más)

– Concurso para participantes a partir de 13 años.

Excepcionalmente podrán subir a actuar participantes entre 12 y 7 años en caso que formen grupo con un adulto (a partir de 13 años) o más. El numero de niños no podrá superar al de adultos y estos deberán tener un papel propio en la actuación más allá de posar. Estas actuaciones entrarán en la categoría grupal aunque solo haya un adulto y un infantil.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genericos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los trajes así como sus accesorios y complementos, tienen que estar confeccionados y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no podrán aspirar al premio, quedando su actuación como espectáculo no evaluable por sí mismo.

– Cada actuación tendrá una duración máxima de tres minutosen la categoría individual y cuatro minutos en la categoría grupal. En estos, los que los participantes lucirán su cosplay ante el jurado. La actuación podrá ir acompañada de música que los participantes deberán entregar en el stand de la organización, como máximo media hora antes del inicio del concurso. La entrega se hará en pendrive o CD. Se encontraran a la disposición de los participantes dos micrófonos.

Las actuaciones tendrán que ser originales, creadas por los propios cosplayers. Las actuaciones premiadas en otros concursos, así como los cosplays que ya hayan sido premiados no podrán optar a premio.

– Una vez acabada la actuación, los participantes bajaran del escenario y se acercaran al jurado, este valorará la calidad y el acabado de los trajes, armas y de más complementos.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas cómo petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, por ejemplo cañones de confeti, espráis de espuma, etc…

– Según el Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego o de metal, así como otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo se permitirán imitaciones de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

De cada categoría se premiará la mejor combinación de cosplay y actuación, se dará una importancia del 50% al traje y el 50% a la actuación. A la hora de escoger se valoraran los siguientes puntos:
· Fidelidad al personaje.
· Acabado del traje.
· Adecuación de las telas y complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Originalidad en la actuación y el cosplay.

– La dotación del premio son 250€ en metálico que se dividirán de la siguiente forma, para la categoría individual 100€ y para la grupal 150€

– La inscripción estará limitada a 30 actuaciones en total, 20 participantes/grupos se podrán inscribir vía Internet, los 10 que restan podrán hacerlo en el stand de la organización a partir de las 16:00 y hasta una hora antes del inicio del concurso. 10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente. Los participantes inscritos por internet deberán confirmar su asistencia en el stand de información, tendrán tiempo hasta una hora antes del inicio del concurso.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes)
· Personaje del que hacen cosplay (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes)
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la que pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes)
· Dirección e-mail.
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 4

Activitat Sant Valentí

omoide-no-marnie

CATALA / CASTELLANO

El divendres 10 de febrer a les 19:00 vine al centre cívic Llevant (Reus) a celebrar Sant Valentí amb Irasshai! Tant si tens parella com si no hem preparat una activitat que t’agradarà.

Com cada any a Irasshai celebrem Sant Valentí a la japonesa, regalant xocolata a la persona estimada i als amics. Aquest any perquè tothom que ho vulgui marxi amb una caixeta de bombons o xocolatines us proposem un intercanvi de xocolata al més pur estil “amic invisible”.

Aquest any com a novetat a més de la xocolata hem buscat una activitat gratuïta i de la que pugui gaudir tothom: la projecció d’una pel·lícula. No és pas una comèdia romàntica, sinó que us portem una de les últimes pel·lícules de Ghibli: Omoide no Marnie (2014), un drama oníric sobre sentiments i amistat.

Per començar la tarda projectarem la pel·lícula “El recuerdo de Marnie”. Un cop s’acabi (poc abans de les 21:00) es farà el repartiment de la xocolata.

INTERCANVI DE XOCOLATA

Porta una caixeta de xocolata o bombons i algú te’n regalarà una altra!!! (◞ꈍ∇ꈍ)っ■ (ノ∀\*)

A Japó per Sant Valentí es regala xocolata a la parella, però també als amics i companys de feina o classe. Seguint l’estil dels amics invisibles aleatoris típics de Nadal numerarem les caixetes que es portin i les repartirem entre els que les hagin portat, així tots els que porteu xocolata marxareu amb xocolata d’un altre assistent!

P..P..PLEASE TAKE IT SENPAI(★゚з゚)っ由)) (‘Д’ノ*)ノ

PROJECCIÓ

Per començar la tarda et proposem veure una de les últimes obres d’art de l’estudi Ghibli: Omoide no Marnie (El recuerdo de Marnie)(2014). La pel·lícula, dirigida per Hiromasa Yonebayash, parla de relacions d’amistat i la ment infantil, un drama oníric amb una animació exquisida.

La pel·lícula es començarà a projectar a les 19:15 i dura aproximadament una hora i mitja. Despres de la projecció es farà el repartiment de xocolata.

SINOPSI: L’Anna és una noia solitària, sense amics, que viu amb els seus pares adoptius. Un dia és enviada amb el senyor i la senyora Pegg. Allí, on s’estenen les dunes de sorra, coneix a una noia anomenada Marnie, qui aviat es convertirà en la seva millor amiga. Havent après moltes coses sobre l’amistat, l’Anna s’adonarà que la Marnie no és qui sembla

Duració: 103 min

Idioma: VOSE/Castellà

Esdeveniment a Facebook

 

CASTELLANO

El viernes 10 de febrero a las 19:00 ven al centro cívico Llevant (Reus) a celebrar San Valentín con Irasshai! Tanto si tienes pareja cómo si no hemos preparado una actividad que te gustará.

Como cada año en Irasshai celebramos San Valentín a la japonesa, regalando chocolate a la persona amada y a los amigos. Este año para que todo el mundo que lo quiera se vaya con una cajita de bombones o chocolatinas os proponemos un intercambio de chocolate al más puro estilo “amigo invisible”.

Este año como novedad, además del chocolate, hemos buscado una actividad gratuita y de la que pueda disfrutar todo el mundo: la proyección de una película. No es una comedia romántica, sino que os traemos una de las últimas películas de Ghibli: Omoide no Marnie (2014), un drama onírico sobre sentimientos y amistad.

Para empezar la tarde proyectaremos la película “El recuerdo de Marnie”. Un golpe se acabe (poco antes de las 21:00) se hará el reparto del chocolate.

INTERCAMBIO DE CHOCOLATE

Trae una cajita de chocolateo bombones y alguien te regalará otra!!! (◞ꈍ∇ꈍ)っ■ (ノ∀\)

En Japón por San Valentín se regala chocolate a la pareja, pero también a los amigos y compañeros de trabajo o clase. Siguiendo el estilo de los amigos invisibles aleatorios típicos de Navidad numeraremos las cajitas que se traigan y las repartiremos entre los que las hayan traído, así todos los que traigáis chocolate os marcharéis con chocolate de otro asistente!

P..P..PLEASE TAKE IT SENPAI(★゚з゚)っ由)) (‘Д’ノ)ノ

PROYECCIÓN

Para empezar la tarde te proponemos ver una de las últimas obras de arte del estudio Ghibli: Omoide no Marnie (El recuerdo de Marnie)(2014). La película, dirigida por Hiromasa Yonebayash, habla de relaciones de amistad y la mente infantil, un drama onírico con una animación exquisita.

La película se empezará a proyectar a las 19:15 y dura aproximadamente una hora y media. Después de la proyección se hará el reparto de chocolate.

SINOPSIS: Anna es una chica solitaria, sin amigos, que vive con sus padres adoptivos. Un día es enviada con el señor y la señora Pegg. Allí, donde se extienden las dunas de arena, conoce a una chica llamada Marnie, quien pronto se convertirá en su mejor amiga. Habiendo aprendido muchas cosas sobre la amistad, Anna se dará cuenta de que Marnie no es quien parece.

Duración: 103 min

Idioma: VOSE/Castelano

Evento en Facebook

Torneig Super Smash Bross for WiiU por Parejas

facebook-final-boss-v-continue-ssb-parejas-01

CATALA / CASTELLANO

Tal com vam prometre farem al Centre Cívic Llevant el torneig per parelles de Smash Bros que no va tenir cabuda al recent FINAL BOSS V.

13 de gener de 19:00 a 22:00, al Centre Cívic Llevant de Reus.

Aneu entrenant perquè aquest torneig també tindrà premi!

Molt aviat inscripcions i normativa!

Esdeveniment a Facebook

 

CASTELLANO

Como lo prometido es deuda, haremos en el Centro Cívico Llevant el torneo por parejas de Smash Bros que no tuvo cabida al reciente FINAL BOSS V.

13 de enero de 19:00 a 22:00, en el Centro Cívico Llevant de Reus.

Id entrenando porque este torneo también tendrá premio!

Muy pronto inscripciones y normativa!

Evento en Facebook

Final Boss V – New Record

hqdefault-1

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostres tornejos “New Record”? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

Normativa:

– És podrà participar totes les vegades que es vulgui entre les 15:00 del dissabte i les 20:30 del diumenge.

– Cada participant podrà jugar com a màxim 30 minuts seguits, després haurà de cedir el comandament a un altre jugador i esperar al següent torn per tornar-ho a provar.

– Al conseguir un Record es tindrà que fer una fotografia amb el móvil i penjarla al Twitter / Facebook amb el Hashtag #FinalBoss mencionant @Irasshai_Reus

– Es participarà únicament amb el material cedit per l’organització (no es permeten comandaments o accessoris propis).

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Normes específiques:

Metal Slug

– Es jugarà amb la versió de Neo Geo (emulador),

– Mode NeoGeo, en dificultat MVS.

– 4 Credits (Continue) amb una sola vida.

– Es pot escollir qualsevol personatge disponible.


Asteroids – 
Atari 2600

– Es jugarà amb la versió d’Atari 2600.

– Nivell de dificultat 1. Opcions per defecte.

 


“El joc del dinosaure” del Chrome

– Es jugarà amb la versió de PC.

– 1 sola vida.

 

CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo “New Record”? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

Normativa:

– Se podrá participar todas las veces que se quiera entre las 15:00 del sábado y las 20:30 del domingo .

– Cada participante podrá jugar como máximo 30 minutos seguidos, después tendrá que ceder el mando a otro jugador y esperar al siguiente turno para volverlo a probar.

– Al conseguir un Record es tindrà que fer una fotografia amb el móvil i penjarla al Twitter / Facebook amb el Hashtag #FinalBoss mencionant @Irasshai_Reus

– Se participará únicamente con el material cedido por la organización (no se permiten mandos o accesorios propios).

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Normas específicas:

Metal Slug

– Se jugará con la version de Neo Geo (emulador),

– Modo NeoGeo, en dificultad MVS.

– 4 Creditos (Continue) con una sola vida.

– Se puede escoger cualquier personage disponible.


Asteroids – 
Atari 2600

– Se jugará con la version de Atari 2600.

– Nivel de dificultad 1. Opciones por defecto.


“El juego del dinosaurio” del Chrome

– Se jugará con la version de PC.

– 1 sola vida.

 

Final Boss V – Trollneo (Joc Sorpresa) (3DS)

super-mario-bros-2-new-super-mario-bros-2-penelope-monica-cruz-tv-ad-nintendo-3ds-600-34565

CATALA / CASTELLANO

Tens una 3DS i ganes de coses noves? Prova el torneig de portàtils més sonat i divertit del Final Boss V: VINE AL TROLLNEO DE 3DS!!!!!

INSCRIPCIÓ

Normativa:

– Es jugarà per parelles, en cas de no tenir parella se n’assignarà una aleatòriament.

– Límit de 32 participants (16 parelles).

– Es jugarà a un joc de Nintendo 3DS (compatible amb Nintendo New3DS) amb mode descarrega.

– Serà necessari que els jugadors portin una consola Nintendo 3DS/New3DS, per poder participar.

– Es jugaran partides de 4 vs. 4 i es classificaran les 2 millors parelles. La final també serà 4 vs. 4 però en sortirà un únic guanyador.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

Tienes una 3DS y ganas de cosas nuevas? Prueba el torneo de portátiles más loco y divertido del Final Boss V: VEN AL TROLLNEO DE 3DS!!!!!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Se jugará por parejas, en caso de no tener pareja se asignará una aleatoriamente.

– Límite de 32 participantes (16 parejas).

– Se jugará a un juego de Nintendo 3DS (compatible con Nintendo New3DS) con modo descarga.

– Será necesario que los jugadores traigan una consola Nintendo 3DS/New3DS, para poder participar.

– Se jugarán partidas de 4 vs. 4 y se clasificarán las 2 mejores parejas. La final también será 4 vs. 4 pero saldrá un único ganador.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.